Nieuwkoop-1

Vraag

Hoe kunnen we het wonen in onze gemeente stimuleren, woningbouwprojecten toelichten en bouwkavels verkopen?

Communicatie-oplossing

Door een creatief concept met een bijbehorende sterke slogan kan Nieuwkoop zich profileren als ideale woonlocatie. Dit leidde tot ‘Buiten binnen de Randstad’. Het succesvolle concept wordt inmiddels voor verschillende doelgroepen ingezet met slechts een wisseling in activiteit. De slogan wordt nu ook gebruikt om recreatie en werken te stimuleren.

Nieuwkoop-2
Nieuwkoop-2

Ik wil dat ook!

Meer weten over dit project?
Neem dan contact op met:

Lizzy Loesberg
Lizzy.loesberg@akron.nl
071 516 0016